home
Aktualności

PROGRAM REGIONALNY

14/06/2013

Projekt pn. „ Rozwój Hein Sp. z o.o. z Miszewa poprzez wprowadzenie do  oferty innowacyjnych technologii.” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata2007-2013, działanie 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP.

Zobacz wszystkie aktualności