Ochrona prywatności i Informacje prawne

Ta strona internetowa zawiera treść dostarczoną przez firmę Deere & Company i jest oparta na układzie dostarczonym przez Deere & Company i licencjonowanym dla firmy Moonda. Odnośnie treści udostępnianej przez firmę Deere & Company w tej witrynie, Deere & Company pozostaje i jest jedynym i absolutnym właścicielem wszystkich praw autorskich, praw do baz danych, praw do projektów i wszystkich praw własności intelektualnej do wszystkich tekstów i grafik oraz układu, wszystkich znaczników / układów / skryptów, kompilacji oprogramowania, źródeł (znak hypertekstu języka i skryptów) i wszystkich innych materiałów.

Treści stron internetowych dotyczących firmy Deere & Company i/lub produktów John Deere nie mogą być reprodukowane w jakikolwiek sposób, w formie elektronicznej lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Deere & Company, z wyjątkiem zapisywania danych do użytku osobistego lub niehandlowego i podczas tymczasowego korzystania z serwisu. Dealerzy firmy Deere & Company mogą elektronicznie kopiować materiały opublikowane na tej stronie i drukować druki na korzyść i wykorzystanie dla swoich klientów i potencjalnych klientów, pod warunkiem, że informacja o prawach autorskich jest widoczna na wszystkich takich wydrukach.